Documentació matrícula (Infantil)

Secretaria/Matriculació/Documentació matrícula (Infantil) Nota: Tots els documents es poden omplir a través de l’ordinador. Per a fer això, descarregue’ls i òbriga’ls amb un lector pdf. Formalitzar matrícula Sol·licitud d’admissió Annex VI (criteris de renda) Fitxa de matricula Fitxa opció religió Fitxa d’activitats complementàries Domiciliació bancària Clausula inscripció Fitxa assegurança escolar Característiques UMAS