Informació del Banc de Llibres / Información del Banco de Libros

Novetats! / ¡Novedades!

Ja estan disponibles alguns materials recomanats per a aquest estiu (només fins al 28 de juny i es recullen en el centre a partir del 3 de juliol).
Ya están disponibles algunos materiales recomendados para este verano (sólo hasta el 28 de junio y se recogen en el centro a partir del 3 de julio).

A partir del 10 de juliol de 2019 ja pots demanar en la web del col·le els llibres per al proper curs amb un important descompte (només fins al 14 de setembre).
A partir del 10 de julio de 2019 ya puedes pedir en la web del cole los libros para el próximo curso con un importante descuento (sólo hasta el 14 de septiembre).

Avans de fer la comanda de Secundària és convenient estar segur de quines són les assignatures optatives dels vostres fills. Podeu consultar ací el llistat definitiu d’assignatures optatives per al curs 2019-20.
Antes de hacer el pedido de Secundaria es conveniente estar seguros de cuales son las asignaturas optativas de vuestros hijos. Podéis consultar aquí el listado definitivo de asignaturas optativas para el curso 2019-20.

Selecciona el curs en el que està matriculat el teu fill/la teua filla.
Selecciona el curso en el que está matriculado tu hijo/a.

ARRIBA