Banc de Llibres / Banco de Libros
Per a sol·licitar estar inclòs en el Banc de Llibres s’han d’haver retornat els llibres del curs anterior en el centre on es va cursar els estudis. Recordeu que els llibres del Banc de Llibres es faciliten en qualitat de préstec i que han de ser retornats al final del curs. La seua deterioració o pèrdua suposa una despesa de reposició que el col·legi té establit en 15 €.
Para solicitar estar incluido en el Banco de Libros se tienen que haber devuelto los libros del curso anterior en el centro donde se cursó los estudios. Recordad que los libros del Banco de Libros se facilitan en calidad de préstamo y que han de ser devueltos al final del curso. Su deterioro o pérdida supone un gasto de reposición que el colegio tiene establecido en 15 €.

Novetats! / ¡Novedades!
A partir del 2 de juliol de 2019 ja pots demanar els teus llibres en el col·le amb un 10% de descompte (només fins al 30 de setembre).
A partir del 2 de julio de 2019 ya puedes pedir tus libros en el cole con un 10% de descuento (sólo hasta el 30 de septiembre).

Avans de fer la comanda de Secundària és convenient estar segur de quines són les assignatures optatives dels vostres fills. Podeu consultar ací el llistat definitiu d’assignatures optatives per al curs 2018-19.
Antes de hacer el pedido de Secundaria es conveniente estar seguros de cuales son las asignaturas optativas de vuestros hijos. Podéis consultar aquí el listado definitivo de asignaturas optativas para el curso 2018-19.

Selecciona el curs en el que està matriculat el teu fill/la teua filla.
Selecciona el curso en el que está matriculado tu hijo/a.

ARRIBA