Informació del Banc de Llibres / Información del Banco de Libros

Novetats! / ¡Novedades!

Ja teniu actualitzats els materials del proper curs, tant per a Infantil com Secundària, per a que pugau fer la comanda amb un important descompte (només fins al 14 de setembre).  Tan sols ens queden per ‘pujar’ els llibres de lectura d’Anglés (per a setembre).
Ya tenéis actualizados los materiales del próximo curso, tanto para Infantil como para Secundaria, para que podáis hacer el pedido con un importante descuento (sólo hasta el 14 de septiembre). Tan solo nos quedan por ‘subir’ los libros de lectura de Inglés (para septiembre).  

Avans de fer la comanda de Secundària és convenient estar segur de quines són les assignatures optatives dels vostres fills. Podeu consultar ací el llistat d’assignatures optatives per al curs 2019-20.
Antes de hacer el pedido de Secundaria es conveniente estar seguros de cuales son las asignaturas optativas de vuestros hijos. Podéis consultar aquí el listado de asignaturas optativas para el curso 2019-20.

Selecciona el curs en el que està matriculat el teu fill/la teua filla.
Selecciona el curso en el que está matriculado tu hijo/a.