Optatives en Secundària per al curs 2019-20 / Optativas en secundaria para el curso 2019-20

A continuació es detalla l’oferta d’assignatures optatives de Secundària en el nostre centre: 1r d’ESO: Informàtica o Francés. 2n d’ESO: Informàtica o Francés. 3r d’ESO: Optativa 1: Informàtica o Francés.  Optativa 2: Tecnologia o Cultura Clàssica.  4t d’ESO: Optativa 1: Música (treball per projectes) o Educació Plàstica i Audivisual (treball per projectes). Optativa 2: TICs …