A continuació es detalla l’oferta d’assignatures optatives de Secundària en el nostre centre:

 • 1r d’ESO: Informàtica o Francés.
 • 2n d’ESO: Informàtica o Francés.
 • 3r d’ESO:
  • Optativa 1: Informàtica o Francés. 
  • Optativa 2: Tecnologia o Cultura Clàssica. 
 • 4t d’ESO:
  • Optativa 1: Música (treball per projectes) o Educació Plàstica i Audivisual (treball per projectes).
  • Optativa 2: TICs (Informàtica) o Competència Oral en Anglés. 

Si teniu dubtes sobre les optatives que heu triat segons les vostres preferències podeu manar-nos un correu a info@labaroniagilet.edu.es o telefonar-nos a la secretaria del centre al número 96 262 00 03.

A continuación se detalla la oferta de asignaturas optativas de Secundaria en nuestro centro:

 • 1º de ESO: Informática o Francés.
 • 2º de ESO: Informática o Francés.
 • 3º de ESO:
  • Optativa 1: Informática o Francés.
  • Optativa 2: Tecnología o Cultura Clásica. 
 • 4º de ESO:
  • Optativa 1: Música (trabajo por proyectos) o Educación Plástica y Audiovisual (trabajo por proyectos).
  • Optativa 2: TICs (Informática) o Competencia Oral en Inglés.

Si tenéis dudas sobre las optativas que habéis elegido según vuestras preferencias podéis mandarnos un correo a info@labaroniagilet.edu.es o llamarnos por teléfono a la secretaría del centro al número 96 262 00 03.

Tags:

Comments are closed