Professorat

cabecera_ideari

Els professors juguen un paper decisiu en la vida del col·legi, ja que estan directament implicats i col·laboren en la preparació, realització i avaluació del Projecte Educatiu. La seua actitud i competència seran els fonaments bàsics de la tasca educativa.

Reconeixem als professors el dret que tenen a l’exercici de la llibertat de càtedra, dins dels límits donats per les característiques específiques del nivell educatiu en què imparteixen el seu ensenyament i pel caràcter propi d’aquest centre. Caràcter que respecten des del moment de la seua incorporació a la nostra comunitat educativa.