Model de persones

cabecera_ideari

Abans de res, reafirmar que l’home, tant en la seua dimensió personal, com social, sols es realitza si s’obri a Déu i es compromet en l’edificació d’un món més humà i just per a tots.

El model de persona que volem formar presenta aquestes característiques:

1. Persones amb personalitat pròpia, capacitat d’observació, anàlisi, judici i síntesi.
2. Integrades en la societat, solidàries i formades per a la Pau i la Cooperació.
3. Respectuoses amb les persones de diferent llengua, cultura, sexe, religió i manera de pensar.
4. Desenvolupar les competències bàsiques i les intel·ligències  múltiples.
5. Implicar-los a participar en el treball d’equip i en projectes cooperatius.
6. Que estan a favor dels drets i llibertats que fomenten una convivència democràtica.
7. Coneixedors i respectuosos amb patrimoni cultural dels pobles.
8. Amb uns hàbits, valors i coneixements que els permeten desenvolupar-se amb èxit i autonomia.
9. Compromeses en la millora i conservació dels recursos: naturals, socials, culturals, esportius, històrics, etc.
10. Que facen ús del valencià,castellà i anglès en tots els àmbits de la societat.
11.Volem aconseguir   un alumne educat en les virtuts: prudència, justícia, fortalesa i la temprança.