A continuació es detalla l’oferta d’assignatures optatives de Secundària en el nostre centre per al pròxim curs 2018-19 després de revisar les vostres preferències i tenint en compte la disponibilitat horària dels vostres professors:

1r d’ESO: Informàtica i Francés.
2n d’ESO: Informàtica, Francés i Taller de Reforç de Matemàtiques.
3r d’ESO: Informàtica. 
4t d’ESO, dues franges horàries d’optatives:

Primera franja horària: Tecnologia, Francés i Projectes de Plàstica.
Segona franja horària: TICs, Competència Oral en Anglés, i Projectes de Música. 

Si teniu dubtes sobre les optatives que heu triat segons les vostres preferències podeu manar-nos un correu a libros@labaroniagilet.edu.es o telefonar-nos a la secretaria del centre al número 96 262 00 03.

A continuación se detalla la oferta de asignaturas optativas de Secundaria en nuestro centro para el próximo curso 2018-19 después de revisar vuestras preferencias y teniendo en cuenta la disponibilidad horaria de vuestros profesores:

1º de ESO: Informática y Francés.
2º de ESO: Informática, Francés y Taller de Refuerzo de Matemáticas.
3º de ESO: Informática.
4º de ESO, dos franjas horarias de optativas:

Primera franja horaria: Tecnología, Francés y Proyectos de Plástica.
Segunda franja horaria: TICs, Competencia Oral en Inglés, y Proyectos de Música. 

Si tenéis dudas sobre las optativas que habéis elegido según vuestras preferencias podéis mandarnos un correo a libros@labaroniagilet.edu.es o llamarnos por teléfono a la secretaría del centro al número 96 262 00 03.

Tags:

Comments are closed