Activació de les notificacions/subscripcions de la Web Família 2.0

El nostre centre utilitza per a la gestió administrativa i acadèmica l’aplicació ÍTACA desenvolupada per la Conselleria, la qual disposa d’informació que pot ajudar les famílies a estar millor informades sobre l’evolució educativa dels seus fills i permet establir vies de comunicació alternatives amb el Centre Educatiu.

La Web Família és el portal des del qual els pares o els tutors legals poden veure les qualificacions dels seus fills o tutelats així com el registre de faltes o retards a classe, el calendari d’avaluacions i activitats extraescolars, i els missatges amb els docents.

Amb l’ànim de millorar i facilitar les comunicacions entre les famílies o tutors legals i el centre educatiu, s’ha implementat una millora que permet als usuaris d’aquest portal, poder subscriure’s a diferents tipus de notificacions amb una subscripció independent per a cada alumne. Aquestes notificacions, es rebran de forma automàtica en el correu electrònic subministrat per l’usuari en el moment de l’activació d’aquest servei.

Activación de las notificaciones/suscripciones de la Web Familia 2.0

Nuestro centro utiliza para la gestión administrativa y académica la aplicación ÍTACA desarrollada por la Consellería, la cual dispone de información que puede ayudar a las familias a estar mejor informadas sobre la evolución educativa de sus hijos y permite establecer vías de comunicación alternativas con el Centro Educativo.

La Web Familia es el portal desde el cual los padres o los tutores legales pueden ver las calificaciones de sus hijos o tutelados así como el registro de faltas o retrasos a clase, el calendario de evaluaciones y actividades extraescolares, y los mensajes con los docentes.

Con el ánimo de mejorar y facilitar las comunicaciones entre las familias o tutores legales y el centro educativo, se ha implementado una mejora que permite a los usuarios de este portal, poder subscribirse a diferentes tipos de notificaciones con una suscripción independiente para cada alumno. Estas notificaciones, se recibirán de forma automática en el correo electrónico suministrado por el usuario en el momento de la activación de este servicio.

Tags:

Comments are closed