Els professors del Col·legi la Baronia sant Antoni Abat de Gilet hem tingut la primera sessió per a refrescar la formació rebuda en noves metodologies per a la innovació pedagògica que estem implementant els Col·legis Diocesans.
Esperem que el temps que hem emprat i la posada en marxa del que hem aprés redunde en el benefici dels nostres alumnes i en la seua motivació de cara a l’aprenentatge.

Los profesores del Colegio la Baronía San Antonio Abad de Gilet hemos tenido la primera sesión para refrescar la formación recibida en nuevas metodologías para la innovación pedagógica que estamos implementando los Colegios Diocesanos.
Esperamos que el tiempo que hemos empleado y la puesta en marcha de lo que hemos aprendido redunde en el beneficio de nuestros alumnos y en su motivación de cara al aprendizaje.

Tags:

Comments are closed