Profes; Profesores

Comunicació de vacants de professorat / Comunicación de vacantes de profesorado

El col·legi La Baronia Sant Antoni Abat de Gilet oferta una vacant de professorat per a impartir classes de Geografia i Història, Cultura Clássica i Tutoria en Educació Secundària.

Els requisits a cumplir son els indicats en el document enllaçat baix.


El colegio La Baronía San Antonio Abad de Gilet oferta una vacante de profesorado para impartir clases de Geografía e Historia, Cultura Clásica y Tutoría en Educación Secundaria. 

Los requisitos a cumplir son los indicados en el documento enlazado abajo.