Profes; Profesores

El col·legi La Baronia Sant Antoni Abat de Gilet oferta una vacant de professorat per a impartir classes d’Anglés en segon cilce d’Educació Infantil.

Els requisits a cumplir son els indicats en el document enllaçat baix.


El colegio La Baronía San Antonio Abad de Gilet oferta una vacante de profesorado para impartir clase de Inglés en segundo ciclo de Educación Infantil. 

Los requisitos a cumplir son los indicados en el documento enlazado abajo.

Tags:

Comments are closed