Transport escolar

Informació sobre el transport escolar del Centre

1.- L’alumne haurà de respectar les normes bàsiques de comportament en l’autocar.

  • Puntualitat a la parada.
  • Pujar i baixar correctament de l’autocar.
  • Asseure’s al seient que la monitora l’indica.
  • Cordar-se el cinturó de seguretat.
  • No molestar als companys, monitora i conductor.
  • Actitud respectuosa davant tots els usuaris del transport.
  • Col·laborar per a crear un ambient adequat per a un trajecte segur.
  • Fer cas a les indicacions de la monitora de l’autocar.
  • No menjar ni beure durant el viatge.
  • Utilitzar correctament les instal·lacions de l’autocar.

2.- En cas que l’alumne perjudique el bon funcionament del transport, l’adreça del centre, segons la normativa vigent, proposarà a la Inspecció educativa la baixa immediata d’aquest servei.

3.- La responsabilitat del centre respecte a cada usuari del transport escolar comença des de que pugen a l’autocar pel matí fins que baixen una vegada han tornat al seu poble.