Model Lingüístic

Al Centre, portem a terme un programa d’Ensenyament en Valencià que sigué autoritzat el 16-XI- 93 i que s’inicià el curs 93-94. La comissió de Normalització Lingüística s’encarrega d’avaluar el programa i d’adequar-lo a les necessitats reals d’un alumnat que cada any presenta un major nombre d’immigrants. En aquest sentit, es pretén que la integració …

Consells del Centre

És necessari recordar que: 1. Les entrades a les classes les realitzarem de manera ordenada i sense córrer els passadissos. 2. A l’aula romandrem asseguts i amb el material de classe preparat, abans que entre el professor o professora. 3. Una vegada dins l’aula no guaitarem per les finestres ni eixirem als corredors. Tampoc entre …

Hábits de estudi

Si volem obtenir un bon rendiment caldrà dur a la pràctica els següents hàbits d’estudi: 1. Acudiu a classe tots les dies, fins i tot aquells que hi haja una activitat extraescolar en la qual no participeu. 2. Estudieu un poc cada dia i no molt el dia abans de l’examen. 3. Utilitzeu correctament l’agenda. Una …

Professorat

Els professors juguen un paper decisiu en la vida del col·legi, ja que estan directament implicats i col·laboren en la preparació, realització i avaluació del Projecte Educatiu. La seua actitud i competència seran els fonaments bàsics de la tasca educativa. Reconeixem als professors el dret que tenen a l’exercici de la llibertat de càtedra, dins …

Model de persones

Abans de res, reafirmar que l’home, tant en la seua dimensió personal, com social, sols es realitza si s’obri a Déu i es compromet en l’edificació d’un món més humà i just per a tots. El model de persona que volem formar presenta aquestes característiques: 1. Persones amb personalitat pròpia, capacitat d’observació, anàlisi, judici i síntesi. …