Història / Historia

cabecera_ideari

El Col·legi va sorgir per la conciència general que existia en els anys seixanta, de trobar eixides per les desigualtats estructurals existents en el medi rural con referència a les ciutats.

Aleshores, la creació del centre, estigué motivada per la necessitat existent de solucionar la precaria situació educativa que vivia La Baronia, subcomarca del Camp de Morvedre que abasta les poblacions de: Algar de Palància, Alfara de la Baronia, Algímia d’Alfara, Torres-Torres, Estivella, Albalat dels Tarongers, Segart, Gilet i Petrés

Allà, pels anys 60, cada població tenia la seua escola estatal local pròpia, amb totes les limitacions que açò suposava: alumnat reduït, que obligava a agrupar els alumnes de diversos cursos en detriment de la qualitat d’ensenyament, centres incomplets, escassesa de recursos, professorat no especialitzat, etc. Esta circumstància, afectava de manera molt negativa al nivell escolar de l’alumnat de la zona, i óbviament, reduïa les possibilitats de continuar estudiant en acabar l’E.G.B.

Davant aquesta situació, els sacerdots de l’Arxiprestat, juntament amb grup de persones seglars i inquietes, es van llançar a la creació d’un centre educatiu comarcal. Amb el Sacerdot de Gilet al capdavant, (primer En José Miguel Guillén i després  En Salvador Badía  Orenga) es començaren a buscar els recursos necessaris:

 • Amb la Casa Abadia de Gilet, així com terres i béns que pertanyien a la Parròquia de Gilet, part del quals es vengueren i/o es permutaren; també es van adquerir terrenys i cases adjacents. Així es procedí a agrupar el terreny necessari per a poder construir aquest Col·legi Comarcal.
 • Donatius de col·laboradors per mig de quotes.
 • Aportació econòmica de les Parròquies implicades

El Col·legi es va inaugurar en el curs 1967-1968 (BOE de 22 d’agost de 1966) amb el nom de Col·legi Comarcal la Baronia. Una vegada inaugurat, el centre va ser gestionat pel “Patronat Interparroquial la Baronia”, i per aquest motiu, hui en dia  encara la gent major de Gilet es refereix al Centre amb el nom de “Patronat”.

En aquell temps, el Centre agrupava els alumnes del Cicle Superior d’E.G.B (6é, 7é i 8e) de la subcomarca de La Baronia, preescolar i 1r  d’E.G.B.  de Gilet.

Temps després, en la dècada del 1975 al 1985, el Col·legi va disposar d’autorització per a impartir Formació Professional de 1r Grau en les especialitats d’Administrativa (Secretariat i  Comerç) i de Delineació (Delineant).

Anys mes tard, entre 1991 i 1994 se li aprovà per la Direcció General de Centres un Projecte d’Acció Educativa Preferent (PAEP) de Singularitat Rural amb altres col·legis.

Així mateix, el 16 de novembre de 1993, es feia pública la Resolució de la Direcció General d’Ordenació que autoritzava l’Ensenyament en Valencià al Centre.

Seguidament, amb l’aplicació del nou sistema educatiu LOGSE, se sol·licità la reconversió de l’E.G.B. en E.S.O., i va ser concedida anticipadament en el curs 1994­-1995. D’esta manera, la primera promoció que havia superat els quatre cursos de l’Educació Secundaria Obligatòria va concloure en el curs 1997-1998.

També, des del curs escolar 2000-2001 es disposà d’autorització per a impartir un Programa de Diversificació Curricular a 4ESO que, després de les successives reformes educatives, contínua com a Programa de Reforç en 4ESO i Programa de Millora de l’Aprenentatge en 3ESO. Aquests programes cal sol·licitar-los anualment i han de ser autoritzats per la Direcció Territorial d’Educació.

En l’actualitat, per l’Orde de 30 setembre de 2009 de la Conselleria d’Educació l’autorització del centre és la següent:

 • Denominació genèrica del centre: Centre privat d’educació Infantil i Secundària.
 • Denominació específica del centre: La Baronía San Antonio Abad
 • Titular: Arquebisbat de València
 • Domicili: Plaça de l’Església, núm. 1
 • Localitat: Gilet (46149)
 • Província: València
 • Codi: 46004310
 • Composició:
  • 4 unitats d’Educació Infantil, segon cicle, amb 96 llocs escolars.
  • 8 unitats d’Educació Secundària Obligatòria, amb 238 llocs escolars.
  • 1 unitat d’Educació Especial (Suport a la Integració per a Educació Secundària ), amb 15 llocs escolars.
Síguenos y danos un

También puede interesarte...