Documentació matrícula (Infantil)

cabecera_secretaria

Secretaria/Matriculació/Documentació matrícula (Infantil)

Nota: Tots els documents es poden omplir a través de l’ordinador. Per a fer això, descarregue’ls i òbriga’ls amb un lector pdf.

ico_descargasFormalitzar matrícula ico_descargasSol·licitud d’admissió ico_descargasAnnex VI (criteris de renda)
ico_descargasFitxa de matricula ico_descargasFitxa opció religió
ico_descargasFitxa d’activitats complementàries
ico_descargasDomiciliació bancària
ico_descargasClausula inscripció ico_descargasFitxa assegurança escolar
ico_descargasCaracterístiques UMAS