Contacte / Contacto

Col·legi la Baronia Sant Antoni Abat

Direcció:
Carrer de l’Església, 1
46149 Gilet
València

Contacte:
Telèfon: 96 262 00 03
Fax: 96 262 13 12
email: info@labaroniagilet.edu.es
facebook: Colebaronia
twitter: @baroniagilet

Colegio la Baronía San Antonio Abad

Dirección:
Calle de la Iglesia, 1
46149 Gilet
Valencia

Contacto:
Teléfono: 96 262 00 03
Fax: 96 262 13 12
email: info@labaroniagilet.edu.es
facebook: Colebaronia
twitter: @baroniagilet

Localització / Localización: