Contacte / Contacto

Col·legi la Baronia Sant Antoni Abat

Direcció:
Plaça de l’Església, 1
46149 Gilet
València

Contacte:
Telèfon: 96 262 00 03
Fax: 96 262 13 12
email: info@labaroniagilet.edu.es
facebook: Colebaronia
twitter: @baroniagilet

Colegio la Baronía San Antonio Abad

Dirección:
Plaza de la Iglesia, 1
46149 Gilet
Valencia

Contacto:
Teléfono: 96 262 00 03
Fax: 96 262 13 12
email: info@labaroniagilet.edu.es
facebook: Colebaronia
twitter: @baroniagilet

Localització / Localización:

Model Lingüístic

Model Lingüístic

Al Centre, portem a terme un programa d’Ensenyament en Valencià que sigué autoritzat el 16-XI- 93 i que s’inicià el curs 93-94. La comissió de Normalització Lingüística s’encarrega d’avaluar el programa i d’adequar-lo a les necessitats reals d’un alumnat que cada any presenta un major nombre d’immigrants. En aquest sentit, es pretén que la integració …