Història / Historia

El Col·legi va sorgir per la conciència general que existia en els anys seixanta, de trobar eixides per les desigualtats estructurals existents en el medi rural con referència a les ciutats. La creació del centre, estigué motivada per la necessitat existent aleshores de solucionar la precaria situació educativa que vivia La Baronia: subcomarca del Camp …