Optatives en Secundària per al curs 2019-20 / Optativas en secundaria para el curso 2019-20

A continuació es detalla l’oferta d’assignatures optatives de Secundària en el nostre centre: 1r d’ESO: Informàtica o Francés. 2n d’ESO: Informàtica o Francés. 3r d’ESO: Optativa 1: Informàtica o Francés.  Optativa 2: Tecnologia o Cultura Clàssica.  4t d’ESO: Optativa 1: Música (treball per projectes) o Educació Plàstica i Audivisual (treball per projectes). Optativa 2: TICs …

Banc de Llibres / Banco de Libros

Per a sol·licitar estar inclòs en el Banc de Llibres s’han d’haver retornat els llibres del curs anterior en el centre on es van cursar els estudis. Recordeu que els llibres del Banc de Llibres es faciliten en qualitat de préstec i que han de ser retornats al final del curs. La seua deterioració greu …

Confirmaciones en Gilet 2019

Este sábado tuvimos la dicha de, después de una preparación oportuna, acompañar a varios de nuestros jóvenes el día en el que han recibido el Sacramento de la Confirmación, coincidiendo con la fiesta de Pentecostés. ¡Qué el Señor os bendiga y haga fructificar en vosotros la Gracia que habéis recibido! ¡Enhorabuena! #yoelijoeducacion #colegiosdiocesanos #vosotrossoismisamigos